พรรณไม้

มะไฟเดือนห้า

มะไฟเดือนห้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ 
วงศ์ 
ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูง 1 -3 ฟุต ใบเดี่ยวรูปหอกปลายใบแหลม ลำต้นสีแดง   ทรงพุ่มโปร่ง มักมีลำต้นเดี่ยว แต่งกิ่งเป็นคู่ออกตรงข้ามกัน เวียนเป็นระยะตลอดลำต้น
ดอก ม.ค.- ก.พ.
ผล  ก.พ.- มี.ค.
ประโยชน์
 ใบ         ขับระดู แก้สัตนิบาตโลหิต แก้โลหิตทำพิษในเรือนไฟ ขับพยาธิไส้เดือน รักษาโรคผิวหนัง โรคเรื้อน กุฎรัง
ทั้งต้น          บำรุงธาตุ ขับระดู แก้พิษฝี แก้โรคหัวใจอ่อน แก้พิษโลหิตในเรือนไฟ แก้ไข้ตรีโทษ แก้ไข้ต้วเย็น
ราก  ขับระดู กระจายลมให้ซ่าน แก้ช้ำใน ฟกช้ำ