เข็มป่า  
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ixora kerrii Craib
วงศ์  RUBIACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก  สูง 3 เมตร ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง ลำต้นค่อนข้างตรง ขึ้นได้ในที่กลางแจ้งและที่มีแสงแดดปานกลาง ต้องการน้ำสม่ำเสมอแต่ก็ทนแล้ง
ดอก ก.ย – ธ.ค.
ผล ม.ค. – มี.ค.
ประโยชน์
ดอก แก้ตาแดง ตาแฉะ แก้โรคตา
ราก แก้เจ็บตา แก้บวม ขับเสมหะ เจริญอาหาร