ซาก
ตร๊ะ
ชื่อวิทยาศาสตร์  Erythrophleum teysmannii  (Kurz)Craib
วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้ยืนต้น สูง 20-35 เมตร เรือนยอดทึบรูปกลม ลำต้นเปลาตรง เป็นไม้กลางแจ้ง โตช้า ต้องการน้ำปานกลาง
ดอก 
ผล เม.ย.
ประโยชน์
ไม้เนื้อแข็งใช้ในการก่อสร้าง
ใบและเมล็ด เป็นสารพิษ ทำให้มึนเมา อาเจียน ถ้าเกินขนาดอาจถึงตาย

เนื้อไม้  มีพิษถึงตาย ต้องนำมาเผาเป็นถ่านก่อน แก้ไข้พิษ ตานซาง เซื่องซึม แก้โรคผิวหนัง
ทุกส่วนของพืชมีพิษ มีฤทธิ์ต่อหัวใจ