แหนนา

ชื่อวิทยาศาสตร์  Terminalia glaucifolia Craib
วงศ์ COMBRETACEAE
ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 8-15 เมตร เรือนยอดกลมค่อนข้างโปร่ง ลำต้นค่อนข้างตรง เป็นไม้กลางแจ้ง  ขึ้นได้ในดินหลายชนิด ต้องการน้ำปานกลาง
ดอก ม.ค.-ก.พ.
ผล มี.ค.- เม.ย.
ประโยชน์
ไม้ใช้ก่อสร้างในร่ม ปลูกให้ร่มเงา มีผลสวยงาม