ช้างน้าว

กระแจะ กำลังช้างสาร
ชื่อวิทยาศสตร์  Ochna integerrima(Lour.) Merr.
วงศ์   OCHNACEAE
ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร เรือนยอดโปร่งรูปไข่  ลำต้นและกิ่งก้านคดงอ มักแตกเป็นกอ เจริญเติบโตช้า ขึ้นในดินหลายชนิด ต้องการน้ำปานกลาง                     

ดอก มี.ค.
ผลแก่ พ.ค.
ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับ มีดอกสวยงาม
ผล      บำรุงร่างกาย
เปลือกต้น  แก้ไข้ แก้เจ็บคอ แก้ปวดหลัง
เนื้อไม้  แก้กระษัย แก้โลหิตพิการ ดับพิษร้อน
ราก บำรุงกำลัง ขับพยาธิ ฟอกน้ำเหลือง