ยางรถเข็นไม่ต้องเติมลม
เป็นการนำสายสูบน้ำ มาใส่แทนยางในรถเข็น หมดปัญหาเรื่อง ยางรั่ว ยางแบน เปลี่ยนยางใน จะใช้แรงเข็นเพิ่มขึ้นนิดหน่อย เนื่องจากยางไม่ได้เต็มเหมือนใช้ยางใน (ยางรถ ถ้าลมอ่อน จะใช้แรงเข็นมากกว่ายางที่เติมลมแข็ง) ตัวอย่างการรับน้ำหนัก คือ บรรทุกเสารั้วคอนกรีตหน้า 3 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร 4 ต้น ได้
อุปกรณ์หลัก
1 สายสูบน้ำ 1 ½ นิ้ว ยาว 4.5 เมตร (สำหรับ 2 ล้อ จะมีเหลือนิดหน่อย เหลือดีกว่าขาด สายสูบ 2 นิ้วใส่ไม่ได้ครับ)
2 ท่อพีวีซี 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 20 ซม.
3 เหล็กถอดยาง (เหล็กถอดยางถ้าซื้อมาใหม่จะมีเหลี่ยมมีคม ให้ขัดออก) ปะแจขันน็อต คีม เลื่อยตัดเหล็กสำหรับตัดท่อและสายสูบน้ำ
วิธีทำ
1 ถอดยางในเก่าออก
2 ตัดท่อพีวีซี ยาว 10 ซม.  2 ชิ้น
3 นำท่อพีวีซีไปลนไฟให้อ่อน แล้วนำมาสวมเข้ากับสายสูบน้ำ แล้วทาบกับกะทะล้อ เพื่อดัดให้ได้โค้งตามล้อ เมื่อท่อแข็งแล้วก็ถอดออก
4 ใส่สายสูบน้ำเข้าในล้อ เหมือนใส่ยางในล้อรถ ใส่ให้เรียบร้อย ให้ได้มากที่สุด จนมาจบที่ปลายสายอีกด้านหนึ่ง แล้วทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ปลายสายจบกัน ตัดสายสูบ โดยต้องเพิ่มความยาวเผื่อให้ อีก 2-4 ซม. เพราะส่วนที่ยังใส่ไม่เรียบร้อย จะใช้ความยาวเพิ่มมากกว่าที่เห็น
5 สวมท่อพีวีซีเป็นข้อต่อระหว่างสายสูบ
6 ใส่ยาง ติดตั้งให้เรียบร้อย 
เปรียบเทียบราคา: สายสูบ เมตรละ 60 บาท +- ยางในเส้นละ 90 บาท+- ไม่รวมค่าแรงนะครับ

ดัดท่อพีวีซีให้โค้งตามกะทะล้อ

 

ใส่สายสูบเข้าที่ให้ได้มากที่สุด เพื่อหาตำแหน่งตัดสายสูบ

 

สวบท่อพีวีซี แล้วใส่ยางให้เรียบร้อย

 

เหล็กถอดยาง